• LinkedIn
  • Google+
info@webpaketi.net

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Hukuk büromuzun avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları 
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları 
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri 
  • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları 
  • Yangın sigortası davaları 
  • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları 
  • Tıbbi malpraktis davaları 
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalar 
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar 

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.
Uzak Mh. Yakın Sk. No: 1/A
İlçe/İZMİR
(0232) 123 45 6T
(0232) 123 45 6F
info@webpaketi.net