• LinkedIn
  • Google+
info@webpaketi.net

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Hukuk büromuz, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması 
  • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi 
  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi 
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi 
  • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri 
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri 
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler 
  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu 
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması 

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda "2-B" olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.
Uzak Mh. Yakın Sk. No: 1/A
İlçe/İZMİR
(0232) 123 45 6T
(0232) 123 45 6F
info@webpaketi.net