• LinkedIn
  • Google+
info@webpaketi.net

Aile Hukuku

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, genel boşanma sebepleri olarak ise evlilik birliğinin sarsılması; şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma davalarına İlişkin Hizmetlerimiz
  • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi 
  • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi 
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi 
  • Boşanma davası ile nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi 
  • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi 
  • Velayet davaları açılması ve takibi 
  • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi 
  • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması 
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi 
Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

Hukuk büromuz evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.
Uzak Mh. Yakın Sk. No: 1/A
İlçe/İZMİR
(0232) 123 45 6T
(0232) 123 45 6F
info@webpaketi.net