Uzmanlıklarımız

İş ve Çalışma Hukuku

Hukuk büromuz iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Hukuk büromuz, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili olarak müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için çalışır ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.

İş ve Çalışma Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi 
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi 
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması 
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması 
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması 
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması 
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi 
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları 
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri 

İş Sözleşmesi Hazırlanması Hizmetlerimiz

Hukuk büromuzun avukatları iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.
Uzak Mh. Yakın Sk. No: 1/A
İlçe/İZMİR
(0232) 123 45 6T
(0232) 123 45 6F
info@webpaketi.net